Szanowni mieszkańcy Podhala, Spisza, Orawy i Sądecczyzny,

przedstawiam Państwu sprawozdanie mojej pracy z ostatnich dwóch lat, jako poseł naszej ziemi któremu powierzono funkcję v-ce ministra Rozwoju i Technologii. W ramach rządu Rzeczpospolitej Polskiej mam zaszczyt odpowiadać za rozwój turystyki, która ma tak ważne znaczenie dla naszego regionu. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się.

    Z wyrazami szacunku,

Andrzej Gut-Mostowy

Poseł na Sejm RP, v-ce minister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki

Od stycznia 2020 r. zajmuję się turystyką – w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Podstawą mojej pracy jest dialog, konsultacje z przedsiębiorcami i samorządowcami. Aktywnie uczestniczę w licznych konferencjach, kongresach i spotkaniach podejmując tematy gospodarki, promocji gospodarczej oraz rozwoju turystyki.  Musiałem zmierzyć się z szczególnie trudnym dla turystyki czasem pandemii. Robię wszystko aby wypracować dobre rozwiązania i programy wsparcia dla branży.

Moje działania mają na celu wsparcie przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy w branży turystycznej – wiele rozwiązań zawarto m. in. w tarczy antykryzysowej i tarczy turystycznej.

 

 

Powołana została Rada Ekspertów do spraw Turystyki, która  aktywnie włączyła się m.in. w prace konsultacyjne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy oraz wypracowanie założeń dla rozwoju turystyki.

Projekt Polskiego Bonu Turystycznego był głównym punktem mojego programu wyborczego dwa lata temu . Program został wprowadzony jako pomoc dla turystyki w czasach epidemii Civid-19 i wsparcie polskich rodzin . W ramach Polskiego Bonu Turystycznego rodzice każdego dziecka otrzymali 500 zł na wypoczynek w kraju i dodatkowe 500 zł otrzymali rodzice dziecka z niepełnosprawnością, Ze wsparcia skorzysta 7 mln dzieci. Dla wielu będą to pierwsze wakacje w ich życiu.

Na konta przedsiębiorców wpłynęło już 2 mld zł. Spora część tej kwoty trafiła do przedsiębiorców z naszego regionu:
– z powiatu tatrzańskiego ponad  146 mln zł

-z  powiatu nowotarskiego  ponad 41 mln zł

– z powiatu nowosądeckiego ponad 13 mln zł

-z powiatu limanowskiego ponad 2mln zł

Blisko Miliard złotych pomocy dla Gmin Górskich

Jako poseł i v-ce minister z Podhala , Spisza i Orawy dostrzegałem problemy branży turystycznej i samorządłów spowodowane COVID-19. Z mojej inicjatywy , decyzją Rady Ministrów gminy położone na terenach górskich otrzymały wsparcie w wysokości prawie miliarda złotych. Do gmin z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego oraz nowosądeckiego trafiły środki, które zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej.

Czarny Dunajec  4,1 mln zł
Jabłonka    4 mln zł
Krościenko nad Dunajcem – 2,5mln zł
Czorsztyn – 3,6 mln zł
Nowy Targ (gmina) – 8 mln zł
Nowy Targ (miasto) – 8mln zł
Bukowina Tatrzańska – 6,1 mln zł
Kościelisko – 3,5 mln zł
Poronin – 2,2 mln zł
Zakopane – 10,9 mln zł
Biały Dunajec – 1,5 mln zł
Rabka-Zdrój – 4,9 mln zł
Szczawnica – 1,6 mln zł
Lipnica Wielka – 947 tys zł
Łapsze Niżne 3 mln zł
Podegrodzie – 3,2 mln zł

Ochotnica Dolna – 3,3 mln zł
Raba Wyżna – 4,1 mln zł
Spytkowice – 672 tys zł
Szaflary – 3,8mln zł
Dobra – 3 mln zł
Jodłownik – 2,1 mln zł
Kamienica  2,3 mln zł
Laskowa – 1,4 mln zł
Limanowa (miasto) – 7,1 mln zł
Limanowa (gmina) – 8 mln zł
Łukowica – 2,5 mln zł
Mszana Dolna (miasto) – 2,2 mln zł
Mszana Dolna (gmina) – 3,5 mln zł
Niedźwiedź – 1,5 mln zł
Słopnice – 1,7 mln zł
Rytro – 452 tys  zł

Tymbark – 1,3 mln zł
Gródek nad Dunajcem – 2,4 mln zł
Kamionka Wielka –2,7 mln zł
Łącko – 6 mln 
Stary Sącz  8 mln zł
Muszyna – 7 mln zł
Chełmiec – 8 mln zł
Grybów (miasto) – 1,3 mln zł
Grybów (gmina) – 7,6 mln zł
Korzenna – 5,1 mln zł
Krynica-Zdrój – 6,3 mln zł
Łabowa  933 tys zł
Łososina – 2,6 mln zł
Nawojowa – 2,5 mln zł
Piwniczna-Zdrój – 3,5 mln zł

Konsultacje z branżą turystyczną

Współpraca z branżą turystyczną  jest jednym z podstawowych i niezbędnych elementów mojej pracy.  Regularne konsultacje z przedstawicielami branży  dostarczają niezbędnej wiedzy i są inspiracją dla projektów legislacyjnych. Dobrym przykładem może być ostatnie spotkania w Krynicy Zdroju, gdzie wraz z departamentem turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przedstawiliśmy również plany legislacyjne, omówiliśmy sezon letni 2021 oraz wypracowaliśmy wnioski na przyszłość.

Pozostałe działania i inicjatywy :

  • ustawa pomocowa, tzw. Tarcza turystyczna – zapewniono przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze świadczeń w postaci postojowego i zwolnień z ZUS.
  • ustawa z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) – instrument wsparcia dla branży organizatorów turystyki w okresie pandemii COVID-19. TFZ dokonywał zwrotu wpłat klientom w związku z brakiem realizacji imprez turystycznych z powodu pandemii.

  • Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) –  instrument wsparcia dla branży turystycznej powołane na nieprzewidziane okoliczności w przyszłości, np. w postaci działań wojennych, kataklizmów przyrody czy siły wyższej wpływającej na możliwość realizacji wyjazdu.

Działania związane z rozwojem turystyki

  • TurystykApp – z myślą o turystach wypoczywających w kraju uruchomiono portal turystyka.gov.pl oraz aplikację TurystykApp. Zawierają one m.in. wykaz legalnie działających obiektów turystycznych w całej Polsce wraz ze szczegółowymi danymi o ich usługach i atrakcjach turystycznych w regionie.

  • spotkania i konsultacje o charakterze międzynarodowym (UNWHO , ministrowie i ambasadorowie innych krajów).

 

 

  • Działania Polskiej Organizacji Turystycznej, nad którą  jako minister sprawuję nadzór

  • Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej – na lata 2020/2021 przypadła polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Przewodniczyłem spotkaniom wysokiego szczebla oraz inicjowałem inne działania, w tym spotkanie delegacji komisji do spraw turystyki i sportu parlamentów państw członków Grupy Wyszehradzkiej V4;

  • Zaangażowanie we współpracę transgraniczną –  wziąłem udział w posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej.
  • Udział w pracach na Forum UE dot. Agendy dla Turystyki 2030/2050.

Program wsparcia Gmin Górskich opracowany wspiera 202 gminy. W tym również Limanową. Jest to dla mnie zaszczyt, że samorząd miasta Limanowa obdarzył mnie tytułem zasłużonego dla tego miasta. Dziękuję!

Pierwsze dwa lata mojej kadencji na fotografiach.

Skip to content