Profesjonalizacja branży i upowszechnianie dobrych praktyk na rynku usług turystycznych to główne cele działalności Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego (CMRT), które dzisiaj zainaugurowało swoją misję. Konferencję z okazji powstania CMRT otworzył Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Patronat Honorowy nad działalnością Centrum objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

CMRT realizuje swoją misję poprzez monitoring funkcjonowania rynku, ujawnianie nieprawidłowości, inicjowanie zmian w przepisach i upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa w turystyce mające wpływ na bezpieczeństwo klientów. W planach działalności Centrum jest także aktywne wpływanie na poprawę świadczonych usług turystycznych.

Rynek turystyczny, którego jako ministerstwo jesteśmy regulatorem to obszar, w którym zaufanie i wzajemna uczciwość jest fundamentalna. I choć system zabezpieczeń w turystyce w naszym kraju w opinii ekspertów i obserwatorów zagranicznych stoi na dobrym poziomie, to naszym zadaniem jest czuwać, aby to zaufanie, dobre praktyki i równość działania po stronie podmiotów turystycznych były podtrzymywane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych turystów

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dlatego wyjątkowo cenna jest także inicjatywa powołania Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, którego zadaniem będzie promowanie właściwej jakości usług turystycznych i rekomendowanie dobrych praktyk dla podmiotów gospodarczych

– przyznał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego pełni funkcję edukacyjną w zakresie stosowania przez przedsiębiorców i innych uczestników rynku turystycznego regulacji prawnych, w szczególności ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność CMRT skoncentrowana jest na realizacji następujących zadań:

  • monitoring niezgodnych z prawem praktyk na rynku usług turystycznych
  • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie stosowania prawa w turystyce
  • kształtowanie dobrych praktyk w działalności na rynku usług turystycznych
  • upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy dot. prawa w turystyce
  • wyjaśnianie wątpliwości dot. stosowania przepisów prawa w turystyce
  • szkolenia skierowane do branży turystycznej, w zakresie prawa w turystyce
  • inicjowanie zmian w przepisach prawa w turystyce.

Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego powstało z inicjatywy: Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, TUgether Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Skip to content