MIĘDZYNARODOWE FORUM GÓRSKIE

19.03.19 | Aktualności

Zapraszam do udziału w XI Forum Górskim, które odbędzie się 21 marca w Zakopanem. W tym roku rozmawiać będziemy na temat „POTRZEBY SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W POWIECIE TATRZAŃSKIM I NOWOTARSKIM NA TLE ANALIZY FUNKCJONALNEJ OBECNEGO STANU”

Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „Hyrny”
ul. Piłsudskiego 20, Zakopane

ZAKOPANE, 21 MARCA 2019

TEMATY WYSTĄPIEŃ I HARMONOGRAM OBRAD

9.30-10.00   Rejestracja Uczestników

10.00  Uroczyste otwarcie Forum

10.05 – 10.15  Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

10.15 – 10.25  Wystąpienie Ministra Infrastruktury  Andrzeja Adamczyka

10.30 – 10.50  „Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego zwiększające dostępność regionów atrakcyjnych turystycznie” (Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

10.55 – 11.15  „Inwestycje GDDKiA na drogach krajowych Podtatrza” (Tomasz Pałasiński, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie)

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.05  „Przegląd zadań z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Małopolski południowej” (Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego)

12.10 – 12.25  „Poprawa bezpieczeństwa jako element rozwiązań drogowych i Infrastrukturalnych, projektowanych w Powiecie Tatrzańskim” (Maria Kuruc, Zastępca Wójta w Gminie Bukowina Tatrzańska)

12.30 – 12.45  „Kluczowe problemy spójnego funkcjonowania modernizowanego systemu transportowego w Powiecie Nowotarskim” (Tomasz Moskalik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu)

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 13.15  „Wpływ Parków Narodowych na rozkład ruchu turystycznego w rejonie Podtatrza” ( Szymon Ziobrowski, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego)

13.20 – 13.35  „Migracja ruchu turystycznego na obszarze Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego 2017 -2018” (Andrzej Gut Mostowy, Wiceprzewodniczący Rady Programowej d.s. Rozwoju i Promocji Gospodarki Turystycznej w Małopolsce)

13.35 – 14.20  Przerwa obiadowa

14.20 – 15.20  „Studium obsługi transportowej regionu Podtatrza” (Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej)
15.20          Dyskusja i wolne wnioski

Zobacz również

Skip to content