Supraśl i Białystok były gospodarzami ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki, któremu w tym roku towarzyszyło hasło „Nowe podejście do turystyki”. Wydarzenie zainaugurowała konferencja branżowa pt.: „Nowe trendy w rozwoju uzdrowisk i priorytety w ich promocji”, której jednym z prelegentów był Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Konferencja z udziałem ekspertów, przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, przedsiębiorców i organizacji branżowych była okazją do omówienia sytuacji polskich uzdrowisk po pandemii COVID-19 oraz form wsparcia udzielanego przez resort sportu i turystyki na ich rzecz.

Uzdrowiska są priorytetowym produktem markowym, który będzie sprzyjał rozwojowi turystyki w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych oraz rehabilitacyjnych, w szczególności osób po przebytej chorobie COVID-19. Zachodzące procesy demograficzne w Europie Zachodniej również sprawią, że zainteresowanie polskimi uzdrowiskami będzie w przyszłości większe. Ponadto społeczeństwa Europy Zachodniej charakteryzują się większymi zasobami czasu wolnego, a także większym potencjałem ekonomicznym do zagospodarowania. A to razem ze zmianami w świadomości oraz stylu życia sprawia, że wypoczynek w uzdrowiskach będzie się cieszył w przyszłości coraz większym zainteresowaniem

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w trakcie konferencji.

Supraśl i Augustów są beneficjentami Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. W Supraślu, dzięki środkom dofinansowania w wysokości 5 mln zł udało się rozbudować rynek, zaś ponad 4,9 mln zł pozwoliło na zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów. Bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln zł ze środków pochodzących z czwartej edycji programu otrzymało w sumie 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce.

To w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Głównym celem wsparcia jest poprawa sytuacji gospodarczej gmin, a także zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie niwelowania skutków i powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w świetle prognozowanego radykalnego wzrostu zapotrzebowania na turystykę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne. Polskie uzdrowiska mają ogromne znaczenie w odbudowie potencjału turystyki medycznej w Polsce, który jest polską specjalnością eksportową, a także może być skierowany na turystykę krajową. Program Polskie Uzdrowiska został opracowany w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

We wtorkowy wieczór uczestnicy ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki wzięli udział w uroczystej gali połączonej z 20-leciem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W jej trakcie Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wyróżnił osoby związane z sektorem turystycznym odznaczeniami resortowymi – odznakami „Za zasługi dla Turystyki”.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, obchodzony jest od 27 września 1979 roku.  Coroczne święto służy kształtowaniu świadomości społecznej dotyczącej znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, stwarza okazję do wymiany poglądów na temat zadań i problemów stojących przed turystyką w kontekście jej wpływu na sferę kultury, polityki i gospodarki.

Skip to content