Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz sekretarz stanu w MSiT Andrzej Gut-Mostowy wzięli udział w spotkaniu konsultacyjno-noworocznym z samorządowcami, a także środowiskami sportowymi i turystycznymi z powiatu nowosądeckiego. Podczas wydarzenia ministrowie wręczyli zasłużonym przedstawicielom Nowosądecczyzny odznaki za zasługi dla sportu i turystyki.

Spotkanie odbyło się w nowoczesnej hali sportowej w Marcinkowicach, której budowa została dofinansowana kwotą 4,5 mln zł w ramach ministerialnego Programu „Sportowa Polska”. Nowoczesna hala, wraz z ośmiotorową strzelnicą wybudowaną przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana, to część dużego kompleksu sportowego pn. Powiatowe Centrum Sportu, który powstaje w Marcinkowicach.

Z pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem sanitarnym korzystają uczniowie szkół powiatu nowosądeckiego, a także okoliczni mieszkańcy i zespoły sportowe. Znajduje się w niej również nowoczesna strzelnica na osiem stanowisk wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, magazynem broni i pomieszczeniem pierwszej pomocy.

Jest mi bardzo miło, że przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki powstają w Polsce tak piękne obiekty sportowe służące dzieciom i młodzieży, ale i całej lokalnej społeczności. Hala w Marcinkowicach pomoże odkrywać sportowe predyspozycje i talenty dzieci. Wybudowana w ramach Programu „Sportowa Polska” strzelnica umożliwi z kolei realizację zajęć upowszechniających strzelectwo, których pilotaż wprowadziliśmy już w minionym roku. W 2023 roku do oferty programowej ministerstwa wejdzie program „Strzelnica wirtualna w każdej szkole” dedykowany wszystkim uczniom polskich szkół ponadpodstawowych 

– powiedział minister Kamil Bortniczuk.

Nie ma zdrowego, aktywnego społeczeństwa bez bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury sportowej, a taka jest właśnie hala w Marcinkowicach. To pokazuje, że wspólnymi siłami, przy współpracy samorządów, realizujemy kluczowe dla mieszkańców inwestycje o ogólnodostępnym charakterze. Cieszę się, że młodzież z Marcinkowic i powiatu nowosądeckiego ma do dyspozycji miejsce, gdzie może realizować sportowe pasje i próbować różnych dyscyplin sportu 

– podkreślił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Ministrowie Bortniczuk i Gut-Mostowy debatowali o sporcie i turystyce z gospodarzami wydarzenia – Starostą Nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim i Senatorem RP Wiktorem Durlakiem – a także zaproszonymi gośćmi. Wręczyli także resortowe odznaczenia za zasługi dla sportu i turystyki osobom, które od lat pracują na rzecz upowszechniania sportu i turystyki w powiecie nowosądeckim.

Ponadto Starosta Nowosądecki odznaczył ministra Guta-Mostowego Honorowym Jabłkiem Sądeckim – wyróżnieniem przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla Sądecczyzny w zakresie sportu i turystyki.

Skip to content