Dyskusja o programach wspierających polską turystykę i planach na przyszłość towarzyszyła spotkaniu Andrzeja Guta-Mostowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Rafała Szmytke, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dziennikarzami turystycznymi, w trakcie którego podsumowano 2022 r. To działania realizowane na przestrzeni tego roku przyczyniają się do postrzegania Polski, jako atrakcyjnego turystycznie kierunku na świecie.

Badania przeprowadzone przez Polską Organizację Turystyczną wykazały, że plany wyjazdowe Polaków w sezonie zimowym koncentrują się na wypoczynku w Polsce (deklaracja prawie 70 proc. respondentów).

Piękno i gościnność naszego kraju doceniają także za granicą. Polska znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu CNN Travel „Where to travel in 2023: The best destinations to visit”.

Czołowe miejsce w rankingu najlepszych destynacji do odwiedzenia w 2023 roku przygotowane przez CNN Travel to nie jedyne wyróżnienie, jakie otrzymał nasz kraj w pierwszych dniach nowego roku. MICE Benelux umieścił Polskę na podium MICE HOTlist 23 miejsc na 2023 rok doceniając nie tylko walory Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic, Poznania i Wrocławia, ale też rodzime potrawy.

Za nami wymagający, pełny wyzwań rok, w którym na bieżąco reagowaliśmy na niesprzyjające dla rozwoju rodzimej turystyki okoliczności. Podejmowaliśmy także działania dyplomatyczne związane z wykluczeniem Rosji ze struktur Światowej Organizacji Turystyki. Dzięki realizowanym programom udało nam się wypracować skuteczne narzędzia wspierające rozwój polskiej turystyki

–mówił Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Polska – organizator międzynarodowych konferencji

ICCA – po raz pierwszy w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce odbył się Kongres International Congress and Convention Association (ICCA), a jego 61. edycję zorganizowano w Krakowie. Wydarzenie to było okazją m.in. do zawierania relacji biznesowych i ukazania możliwości rodzimej branży turystyki biznesowej. Zeszłoroczny kongres, któremu towarzyszyło hasło: „Razem damy radę”, zbiegł się z 20. rocznicą członkostwa Polskiej Organizacji Turystycznej w ICCA.

Organizacja ICCA w Polsce to nie tylko dowód na rosnącą pozycję polskiej branży MICE, ale i szansa na przedstawienie naszego kraju jako atrakcyjnego celu wyjazdów biznesowych

– mówił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Turystyczne sankcje na Rosję

28 lutego br. Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwrócił się do UNWTO z prośbą o informacje na temat planowanych działań w związku z agresją Rosji na Ukrainę, dzięki czemu zawieszono Rosję w UNWTO.

Zawieszenie członkostwa Rosji w UNWTO jest przykładem na to, że zrzeszone w tej organizacji kraje nie zamierzają współpracować z przedstawicielami kraju agresora i stanowczo potępiają niesprowokowane działania zbrojne Rosji na Ukrainie. Jako członek tej organizacji nie mogliśmy przejść obojętnie wobec naruszania przez Rosję podstawowych praw ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych czy w statucie UNWTO

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Polski Bon Turystyczny

Dotychczasowe statystyki aktywacji i wykorzystania PBT przez beneficjentów wskazują, że do 9 stycznia 2023 r. aktywowanych zostało blisko 4 mln (dokładnie 3 861 969) bonów, co stanowi ponad 86,49% wszystkich wygenerowanych bonów. Suma zrealizowanych przy ich udziale płatności wyniosła ponad 2,9 miliarda złotych (2 957 312 033,58 zł).

Ze względu na wciąż dużą liczbę bonów niewykorzystanych, we wrześniu 2022 roku podjęto decyzję o wydłużeniu ważności Polskiego Bonu Turystycznego do końca marca 2023 roku. Program jednoznacznie pozytywnie ocenili beneficjenci i przedsiębiorcy turystyczni.

Głównym celem programu jest wsparcie branży turystycznej dotkniętej pandemią Covid-19 oraz umożliwienie większej grupie rodzin z dziećmi, atrakcyjnego spędzenia wspólnego czasu. Przedłużenie terminu obowiązywania programu do końca marca przyszłego roku będzie dodatkowym wzmocnieniem ekonomicznym krajowej branży turystycznej, szczególnie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzieci będą mogły wykorzystać bony podczas wycieczek jednodniowych, zielonych szkół czy zimowych ferii

– podkreślał Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Program Inwestycji Strategicznych „Polskie Uzdrowiska”

50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln złotych ze środków pochodzących z czwartej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. To w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg.

Ponad 240 mln zł z Programu Polskie Uzdrowiska zostało przeznaczonych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – zarówno dla gmin uzdrowiskowych, jak i dla gmin, na terenie których znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe

– mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Uzdrowiska są jednym z priorytetowych produktów markowych dla rozwoju turystyki w Polsce. W najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych, a frekwencja opierać się będzie głównie na rosnącej grupie potencjalnych klientów, którą – w związku z zachodzącymi procesami demograficznymi w Europie – stanowią seniorzy oraz osoby po przebytej chorobie COVID-19.

Instrumenty pomocowe dla biur podróży

Turystyczny Fundusz Pomocowyz inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki uruchomiono wypłaty na pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana w związku z wojną w Ukrainie.

Turystyczny Fundusz Zwrotów – po wybuchu pandemii COVID-19 kluczowy instrument pomocowy w obszarze turystyki. TFZ miał za zadanie wspomóc biura podróży w wypłacie środków finansowych za niezrealizowane wycieczki z powodu epidemii

System Rejestrów Publicznych w Turystyce – turystyka.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki w sierpniu br. zakończyło realizację projektu „Otwarte Dane Plus” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Głównym produktem projektu jest System Rejestrów Publicznych w Turystyce pod adresem www.turystyka.gov.pl.

Wspomniana inicjatywa umożliwia dostęp do informacji o ofercie turystycznej w Polsce, co w założeniu powinno przekładać się na wzrost bezpieczeństwa wypoczynku.

Dzięki systemowi można sprawdzić legalnie działające obiekty hotelarskie w całej Polsce oraz sprawdzić Wykaz Organizatorów szkoleń dla Kandydatów na Przewodników oraz dane liczbowe dotyczące uprawnień Przewodników Górskich nadanych przez poszczególnych marszałków województw. Poprzez Publiczny System Rejestrów w Turystyce można sprawdzić czy wyszukiwany obiekt spełnia kryteria przypisane poszczególnym kategoriom obiektów noclegowych oraz czy dany podmiot turystyczny znajduje się w odpowiednim rejestrze. Ponadto jest możliwość generowania statystyk, danych liczbowych w poszczególnych rejestrach. Portal również współpracuje z systemami zewnętrznymi oraz rejestrami państwowymi  tj. REGON, TERYT, e-PUAP.

Realizowane programy – POT

Polskie Marki Turystyczne, Certyfikat POT, Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła”, Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny”, Certyfikat Dobrych Praktyk – to niektóre programy realizowane przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Więcej: https://www.pot.gov.pl/pl.

„Turystyczny Dziennikarz Roku”

 Spotkanie było okazją do wyróżnienia laureatów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Turystyczny Dziennikarz Roku”:

  • Mieczysław Pawłowicz nagrodzony w kategorii artykuł: „Chodź na Turbacz!”, który ukazał się w magazynie „National Geographic Traveler”. Dziennikarz opisał wyprawę na Turbacz – najwyższy szczyt Gorców, dodając przy okazji mnóstwo ciekawostek, wskazówek i porad szczególnie przydatnych dla początkujących – https://www.national-geographic.pl/traveler,
  • Sława Bieńczycka nagrodzona w kategorii audycja radiowa. W swoim całorocznym cyklu Turystyczna Lista Przebojów tworzonym przy współpracy ze słuchaczami odwiedziła mniej znane atrakcje i miejscowości, ale i wakacyjne hity – https://tlp.polskieradio.pl/,
  • Michał Reicher nagrodzony w kategorii fotoreportaż dla magazynu Classic Auto, który udokumentował liczącą 4 tysiące kilometrów sentymentalną podróż dwoma Polonezami po Polsce szlakiem infrastruktury kolejowej, drogowej i wodnej. https://classicautomag.pl/,
  • Joanna Lamparska i Radosław Bugajski nagrodzeni w kategorii wideo. Wyróżniony materiał ukazuje dzieje i tajemnice Pałacu von Reden położonego w Bukowcu na Dolnym Śląsku – https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/109560/Ostatnia-misja-von-Redenow-Dolnoslaskie-Tajemnice-odkrywa-Joanna-Lamparska-FILM.

Rekordowy budżet na turystykę w 2023 roku

Potrzeba odpoczynku, najlepiej aktywnego, który wpływa na regenerację sił psychicznych i fizycznych Polaków została doceniona także w rekordowym budżecie na 2023 rok.

Skip to content