W czwartek, 19 maja odbyło się II posiedzenie Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Spotkanie było poświęcone tematom związanym z promocją turystycznej Polski w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz założeniom do zmian ustawowych dotyczących sektora turystyki.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, który wziął udział w posiedzeniu Rady, zaprezentował plan działań na bieżący rok.  Podkreślił, że w obecnych czasach siłą organizacji jest umiejętność dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Tę część dyskusji zdominował wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na branżę turystyczną. Wypowiedzi Członków Rady wskazywały, że jest on widoczny w wielu aspektach – od dużej skali anulacji grup w muzeach, po konieczność zabiegania wszelkimi środkami o utrzymanie organizacji istotnych wydarzeń konferencyjno-kongresowych.

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwrócił uwagę, że zmiany zachodzące na globalnym rynku usług turystycznych, w tym także w Polsce, powodują konieczność stałego monitorowania sektora i reagowania między innymi poprzez wdrażanie zmian w regulacjach prawnych. Chcąc wzmocnić ochronę konsumenta oraz podnosić poziom świadczonych usług, a także wyeliminować nieuczciwe praktyki rynkowe, Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad założeniami do ustawy o rodzajach usług turystycznych.

– Wierzę, że wspólne wysiłki Departamentu Turystyki oraz Rady pozwolą na wypracowanie konstruktywnych rozwiązań, opartych na pogłębionych analizach i wiedzy eksperckiej – powiedział wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki omówił projektowane założenia do ustawy o rodzajach usług turystycznych. Do przewidywanych korzyści z wprowadzenia zmian do obowiązującego w Polsce porządku prawnego zaliczył m.in. uspójnienie praktyki rynkowej w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej oraz wzmocnienie pozycji obiektów noclegowych, które poddają się kategoryzacji.

Powołana przy Ministrze Sportu i Turystyki inicjatywa jest kontynuacją Rady Ekspertów działającej w 2021 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Rada, w skład której wchodzą eksperci i praktycy, ma na celu wsparcie inicjatyw na rzecz sektora turystycznego, który poddany był zmianom zachodzącym na globalnym rynku usług turystycznych.

Skip to content