Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, otworzył konferencję międzynarodową pod nazwą Miasta Historyczne 3.0 – „Miasta przyjazne turystyce – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności”. Podczas wydarzenia debatowano nad zmianą podejścia miast historycznych, w szczególności tych dotkniętych zjawiskiem overtourismu, do strategii odbudowania turystyki w kontekście aktualnych trendów i skutków pandemii COVID-19.

– Wielowiekowe dziedzictwo, jak również profesjonalna oferta turystyczna miast historycznych, są podstawą do rozwoju gospodarki regionów, przyczyniając się do budowy marki oraz wzmacniając tożsamość mieszkańców. Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie, poszukiwanie podobnych lub wspólnych rozwiązań, przyczyni się z pewnością do lepszego ich funkcjonowania, podniesienia komfortu życia mieszkańców i zwiększenia jakości obsługi turystów – podkreślił wiceminister Andrzej Gut-Mostowy podczas konferencji, która odbyła się 28 marca w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Krakowa, zaś Ministerstwo Sportu i Turystyki objęło nad nim patronat honorowy.

Konferencję podzielono na trzy panele dyskusyjne: „Wyzwania dla przedsiębiorczości turystycznej po COVID-19”, „Turystyka a dziedzictwo kulturowe” oraz „Lokalna wspólnota na rzecz polityki turystycznej”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele takich miast historycznych, jak: Bolonia, Braga, Cáceres, Dubrownik, Genua, Québec czy Wenecja.

Konferencję otworzyli: Andrzej Gut-Mostowy – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki, Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa, Mikhael De Thyse – sekretarz generalny Organizacji Miast Dziedzictwa Światowego (OWHC), Ricardo Rio – prezydent Miasta Braga i dr Bartłomiej Walas – profesor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

Miasta Historyczne 3.0

Miasta Historyczne 3.0 to projekt, w ramach którego eksperci debatują o problemach, doświadczeniach i rozwiązaniach stosowanych w turystyce miast historycznych, przy uwzględnieniu uwarunkowań demograficznych, przestrzennych, historycznych, kulturowych, ekonomicznych, czy społecznych. Rozmowy mają na celu m.in. stworzenie wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju pod kątem ewolucji ruchu turystycznego.

Wydarzenie kierowane jest do szeroko rozumianej lokalnej, krajowej i międzynarodowej branży turystycznej, instytucji kultury, środowisk naukowych i biznesowych, krajowych i międzynarodowych organizacji związanych z turystyką, kulturą i dziedzictwem narodowym.

W ramach projektu odbyły się już dwie edycje międzynarodowej konferencji:

  • 1-2 marca 2018 r. pn.: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”,
  • 11 marca 2020 r. pn.: „W poszukiwaniu turysty premium”
Skip to content