Rozwiązania z obszaru ochrony rynkowej przedsiębiorców oraz turystów zarówno z Polski, jak i zza granicy były głównym tematem wideospotkania wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego z Marianą Oleskiv, minister Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki Ukrainy (SATD). To początek ścisłej roboczej współpracy – jak podkreślił wiceminister.

To właśnie wdrożone już w Polsce zmiany, tj. system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, czy Turystyczny Fundusz Pomocowy  stają się sprawdzonym wzorcem, z którego chcą czerpać inne państwa. Jednym z takich państw jest Ukraina.

Polska ma jedne z najlepszych w Europie rozwiązań w systemie zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki. Dodatkowo, podczas pandemii firmy turystyczne otrzymały realne wsparcie, które pozwoliło im przetrwać ten wymagający czas. Co bardzo ważne i wymagające podkreślenia – rozwiązania prawne gwarantują zapewnienie bezpieczeństwa turystom 

– powiedział  Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Podczas spotkania z inicjatywy sekretarza stanu Andrzeja Guta-Mostowego powołano zespół roboczy do bieżącej współpracy i wsparcia we wdrażaniu docelowych rozwiązań przez stronę ukraińską.

Polska będzie wspierać Ukrainę w zakresie analiz i badań w obszarze zarządzania procesami zapewniającymi bezpieczeństwo turystom. Ukraina chciałaby recypować zastosowane w polskim porządku prawnym rozstrzygnięcia legislacyjne w zakresie systemu zabezpieczeń finansowych w postaci I i II filara. Przepisy regulujące wskazane obszary są bardzo wysoko oceniane m. in. przez Bułgarię (o czym szerzej informowaliśmy tutaj: https://www.gov.pl/web/sport/polskie-rozwiazania-na-rzecz-rozwoju-turystyki-wzorem-do-nasladowania-dla-innych-panstw).

Wiceminister podkreślił, że Polska popiera starania Ukrainy w transformacji przepisów i dołączeniu do prac w Radzie Wykonawczej Światowej Organizacji Turystyki UNWTO.

Skip to content