Wyzwania współczesnego ekosystemu turystycznego w Europie Środkowej, plany działań w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju turystyki oraz stan wizerunku turystycznego krajów Europy Środkowej na tle innych regionów – to główne tematy poruszone w trakcie Spotkania Wysokiego Szczebla sekretarzy stanu do spraw turystyki Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

W spotkaniu, które odbyło się 2 marca w podbratysławskiej miejscowości Pezinok uczestniczyli partnerzy z Wyszehradu – ministrowie Katarína Bruncková ze Słowacji i Alexandra Szentkirályi z Węgier oraz Jan Fluxa z gabinetu ministra Republiki Czeskiej.

Spotkania z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej potwierdzają potrzebę naszej ścisłej współpracy w dziedzinie turystyki, zapoczątkowanej w 2004 roku. To okazja do wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki, do przedstawienia własnych opinii na temat istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w naszych krajach. Nasze spotkanie zdominowane zostało jednak przez sytuację geopolityczną na świecie

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej wyrazili zadowolenie z intensywnej współpracy w dziedzinie turystyki i postanowili podjąć aktywne działania, opierające się o :

  • regularne spotkania w celu wymiany informacji dotyczących działalności turystycznej
    i zacieśniania wzajemnych relacji, a także wymiany przykładów dobrych praktyk i wiedzy
    na temat aktualnych czynników wpływających na rozwój turystyki,
  • współpracę na rzecz zwiększenia przyjazdów turystycznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez opracowywanie wspólnych planów marketingowych, a także organizowanie wspólnych działań marketingowych skierowanych na wyznaczone rynki.

W 2023 roku działania marketingowe wspólnej komunikacji marketingowej krajów V4 – Discover Central Europe – będą koncentrować się przede wszystkim na dalekich rynkach w regionach Bliskiego Wschodu, Azji i USA. Warsztaty B2B zostaną zorganizowane w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Korei Południowej, Japonii i Niemczech. Kampania cyfrowa skierowana na rynek amerykański będzie realizowana we współpracy z Europejską Komisją Podróży (European Travel Commission).

Polska organizuje duże wydarzenia na poziomie europejskim czego przykładem są III Igrzyska Europejskie. Traktujemy je jako kotwicę medialną do promocji atrakcyjności turystycznej naszego kraju. Będzie to największa impreza sportowa w Europie w 2023 roku

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Grupa Wyszehradzka V4 – turystyka

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 umożliwia Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce identyfikowanie problemów istniejących w sektorze turystyki oraz szukanie wspólnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie jej promocji.

Skip to content