W dniach 30 listopada – 2 grudnia w Madrycie w Hispzanii odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). W obradach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Andrzej Gut-Mostowy

Zgromadzenie Ogólne UNWTO jest najwyższym organem statutowym organizacji obradującym raz na dwa lata. W tegorocznym Zgromadzeniu wzięło udział ponad 1000 delegatów, w tym oficjalne delegacje państw członkowskich, przedstawiciele członków stowarzyszonych i  afiliowanych reprezentujących branżę turystyczną, a także przedstawiciele branżowych organizacji międzynarodowych.

Polska delegacja pod przewodnictwem Wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego wzięła udział w obradach Zgromadzenia. Podczas sesji plenarnej polska delegacja poruszyła niezwykle istotny dla Polski temat migracji oraz sytuacji na granicy z Białorusią. Zwrócono uwagę na głęboko niepokojącą politykę Białorusi, której władze zdecydowały się wykorzystać turystykę do systemowego nielegalnego transferu migrantów zarobkowych do UE, łamiąc tym samym zasady etyki, jakie powinny być przestrzegane w turystyce, będącej zjawiskiem społecznym. Wezwano społeczność międzynarodową do potępienia tej nieludzkiej, poniżającej praktyki i zainicjowania na nią zdecydowanej reakcji. Podkreślono, że nie można pozwolić, aby Białoruś dalej podważała i zniesławiała szlachetną misję wymiany turystycznej. Stanowisko Polski poparły m.in. Niemcy, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Austria, Rumunia, Litwa, Węgry, Grecja oraz Francja.

Podczas Zgromadzenia został również przedstawiony Raport o aktualnych trendach w turystyce międzynarodowej, informacja dot. realizacji planu pracy 2020-2021, a także plan pracy na lata 2022-2023. Podjęto ważne decyzje dot. m.in. wyboru Sekretarza Generalnego UNWTO na lata 2022-2025, którym został ponownie Pan Zurab Pololikashvili.

Ważnym punktem Zgromadzenia była prezentacja Kodeksu ochrony turystów, w którego powstanie zaangażowana była również Polska aktywnie uczestnicząca w grupie roboczej przygotowującej dokument.

Dokonano także wyboru tematów obchodów Światowego Dnia Turystyki. W 2022 będzie to Rethinking Tourism (Nowe podejście do turystyki), a w 2023 Tourism and Green Investments (Turystyka i zielone inwestycje). Na zakończenie Zgromadzenia wybrano gospodarza XXV Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w 2023 roku w Uzbekistanie.

Skip to content