30 października 1960  r.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy o sobie

Urodziłem się 30 października 1960 r. w Zakopanem jako jeden z trzech synów Józefa Guta-Mostowego i Emilii z domu Jarząbek.

Ojciec pochodzi z licznej rodziny Mostowych rozrzuconej po całym Podhalu, ale największe gniazda znajdują się w Poroninie i Szaflarach. Mama pochodziła ze starej rodziny Jarząbków, wsławionej ponad stuletnim sporem o polany w Zakopanem w XIX wieku, a jej mama pochodziła z Łasiów z Leśnicy i Gronia, starego rodu sołtysiego. Z żoną Bożeną z domu Kurkiewicz jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci: Łukasza, Barbary, Jerzego i Andrzejka. Starsze dzieci studiują w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Wiele ciekawych informacji o rodzinie znajdziecie państwo w książce – monografii
„Hej, Mostowi, Mostowi”

  Nauka

  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 8 w Zakopanem, podjąłem naukę w Technikum Hotelarskim w Zakopanem.

  Studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1979 – 1986) – Wydział Ekonomiki Obrotu, specjalność Gospodarka Turystyczna.
  Studia doktoranckie także na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończyłem w 2003 roku, by w styczniu 2005 otworzyć przewód doktorski na Wydziale Finansów z tematem rozprawy „Determinanty Rozwoju Turystyki w Powiecie Tatrzańskim” (Promotor: profesor dr hab. Zygmunt Szymla).

  Samorząd

  Samorząd

  Od 1995 do 1998 roku byłem Radnym Miasta Zakopane i członkiem Zarządu Miasta, a w latach 1998-2005 byłem Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego.
  W I kadencji, pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, w II kadencji powierzono mi prowadzenie Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki.

  Praca

  W czasach studenckich kilkakrotnie pracowałem w wakacje na kontrakcie w Szwecji.

  Po ukończeniu studiów prowadziłem różne przedsięwzięcia m. innymi sklep spożywczy, kantor, firmę budowlaną..
  Od roku 1995 jestem współwłaścicielem hotelu w Zakopanem , który po generalnym remoncie funkcjonuje jako Hotel „Sabała” (dawniej „Staszeczkówka”).

  2005 – 2007 r.

  Praca poselska

  W latach 2005 – 2007 sprawowałem mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji, będąc członkiem m.in.:
  – Komisja Gospodarki,
  – Komisja Skarbu Państwa,
  – Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji turystyki,
  – Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych,
  – Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego,
  – Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego

   2007 – 2011 r.

   Praca poselska

   W trakcie VI kadencji sejmu, w latach 2007-2011, byłem m.in:
   – członkiem Komisji Gospodarki,
   – członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu,
   – przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Kultury Regionalnej,
   oraz przewodniczącym Polsko Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

   W trakcie VII kadencji sejmu byłem m.in:
   – przewodniczącym Podkomisji Stałej do Spraw Turystyki
   – członkiem Komisji Finansów Publicznych
   – członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu

   Skip to content