W piątek 18 lutego Andrzej Gut Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wziął udział w konferencji prasowej w Kamieniu Pomorskim, poświęconej inauguracji rządowego Programu Polskie Uzdrowiska. Na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w ramach programu przeznaczono 250 mln zł. 

Uzdrowiska są jednym z priorytetowych produktów markowych dla rozwoju turystyki w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych, a frekwencja opierać się będzie głównie na rosnącej grupie potencjalnych klientów, którą – w związku z zachodzącymi procesami demograficznymi w Europie – stanowią seniorzy oraz osoby po przebytej chorobie SARS COV-2.

Na wzór tendencji widocznych w krajach zachodnich, polskie uzdrowiska, aby zachować konkurencyjność, rozszerzają i doskonalą profil swojej działalności i unowocześniają infrastrukturę, oferując coraz bogatszy zakres atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, wypoczynku, kultury, turystyki, sportu i rozrywki. W ten sposób pozyskują zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów oraz uzyskują lepsze efekty ekonomiczne swojej działalności.

Przyszłość wielu polskich uzdrowisk po pandemii COVID-19, zwłaszcza tych, które mają wielostronne warunki rozwojowe, zależy od rezygnacji z wyłącznie leczniczo-zabiegowego profilu tradycyjnej terapii „u wód”. Perspektywę stanowi dla nich przejście na różnorodne, niekonwencjonalne i innowacyjne rozwiązania, łączące atrakcyjne sposoby kuracji, rehabilitacji pocovidowej i profilaktyki zdrowotnej z wypoczynkiem i turystyką zdrowotną.

Rządowe wsparcie w ramach Programu Polskie Uzdrowiska pozwoli na dalszy rozwój miejscowości i gmin uzdrowiskowych bogatych w naturalne surowce lecznicze oraz unowocześnienie i tworzenie kompleksowych rozwiązań dla turystyki uzdrowiskowej. Pomocą zostanie objętych ponad 50 gmin, które ucierpiały wskutek pandemii.

– Zainaugurowany dziś program będzie miał niebagatelny wpływ na przyszłość polskich uzdrowisk. Około 250 mln zł z Programu Polskie Uzdrowiska zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – zarówno dla gmin uzdrowiskowych, jak i dla gmin, na terenie których znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe. Mam nadzieję, że poprzez udzielone wsparcie uda się odbudować potencjał turystyczny polskich uzdrowisk, które zostały ciężko doświadczone w dobie pandemii – mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Program Polskie Uzdrowiska został przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Skip to content