W piątek, 3 czerwca w Sofii odbyło się Bułgarsko-Polskie Forum Biznesu Turystycznego. Wydarzenie zorganizowano na zaproszenie Christo Prodanova, Ministra Turystyki Bułgarii, a inicjatywę tę poparł i poprowadził Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W ramach Forum i konsultacji odbyła się m.in. konferencja naukowa dotycząca zmian w polskim ustawodawstwie, zawierającym rozwiązania z obszaru ochrony rynkowej przedsiębiorców oraz turystów zarówno z Polski, jak i zza granicy. To właśnie wdrożone już w Polsce zmiany, tj. system zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności, Turystyczny Fundusz Pomocowy czy Polski Bon Turystyczny stają się sprawdzonym wzorcem, z którego chcą czerpać inne państwa. Jednym z takich państw jest Bułgaria.

Wspominał o tym w trakcie spotkania z Andrzejem Gutem-Mostowym, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki jego bułgarski odpowiednik – Christo Prodanov, przedstawiając Polskę jako kraj, zapewniający turystom wysokie standardy pobytu.

W ramach spotkania przeprowadzono konsultacje pomiędzy urzędnikami Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Ministerstwa Turystyki Bułgarii dotyczące wsparcia we wdrożeniu nowych rozwiązań w prawodawstwie bułgarskim. Uzgodnienia obejmowały rozstrzygnięcia, które strona bułgarska chciałaby recypować do swojego ustawodawstwa w zakresie systemu zabezpieczeń finansowych w postaci I i II filara oraz bonu turystycznego. Przepisy regulujące wskazane obszary są bardzo wysoko oceniane przez stronę bułgarską. Rozmowy pomiędzy ministrami odpowiadającymi za sektor turystyczny toczyły się również w zakresie wprowadzenia dwustronnych działań sprzyjających wymianie turystów w sezonie wakacyjnym.

– Bułgaria nieustająco cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem jako destynacja turystyczna. W ostatnim czasie każdego roku ponad 400 tysięcy Polaków wybrało Bułgarię jako cel swojej podróży. Jako polski minister odpowiedzialny za turystykę, życzyłbym sobie, aby turyści bułgarscy równie chętnie przyjeżdżali do Polski. Myślę, że w naszej zróżnicowanej ofercie każdy może znaleźć coś, co go zainteresuje – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

– Dziękuję za możliwość uczestnictwa w Forum i konsultacjach, podczas których możemy wspólnie cieszyć się z dotychczasowych osiągnięć w zakresie naszej dobrej współpracy i rokować na dalsze wspólne inicjatywy – dodał wiceminister.

Podczas Forum i konsultacji delegacja biznesu, organizowana przez Polską Organizację Turystyczną z udziałem przedstawicieli Polskich Linii Lotniczych LOT, Polskich Portów Lotniczych oraz organizatorów turystyki nawiązała nowe bezpośrednie kontakty handlowe z branżą turystyczną Bułgarii.

Wizyta polskiej delegacji w stolicy Bułgarii – Sofii oraz 4 czerwca w Warnie, której przewodniczył Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki była także okazją do wypracowania modelu współpracy MSiT i branży turystycznej między Polską a Bułgarią w sytuacji kryzysu w turystyce, spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę i zmniejszonym z tego powodu ruchem turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Forum i konsultacje zorganizowano na zaproszenie Christo Prodanova, Ministra Turystyki Bułgarii, w ramach którego inicjatywę poparł i poprowadził Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki we współpracy z Ambasadą Bułgarii w Warszawie, Ambasadą RP w Sofii,  Ministerstwem Turystyki Bułgarii i Polską Organizacją Turystyczną.

Skip to content