W piątek, 23 września Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” odwiedziło uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju. Przy tej okazji odbyło się spotkanie Andrzeja Guta-Mostowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki z przedstawicielami mediów. Tematami rozmowy były m.in. wydłużenie terminu ważności Polskiego Bonu Turystycznego i podsumowanie wakacji oraz programu inwestycji strategicznych Polskie Uzdrowiska.

Rabka-Zdrój jest jednym z beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych – Polskie Uzdrowiska. Gmina ta uzyskała 5 mln zł na przebudowę i modernizację dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 mln zł ze środków pochodzących z czwartej edycji programu otrzymało 50 gmin uzdrowiskowych w całej Polsce.

To w sumie ponad 240 mln zł, które wspomogą te samorządy, które ucierpiały w czasie epidemii COVID-19. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami, m.in. na rewitalizację parków zdrojowych, budowę basenów czy modernizację dróg

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Głównym celem wsparcia jest poprawa sytuacji gospodarczej gmin, a także zwiększenie potencjału rozwojowego w zakresie niwelowania skutków i powikłań po przebytej chorobie COVID-19 w świetle prognozowanego radykalnego wzrostu zapotrzebowania na turystykę medyczną oraz usługi rehabilitacyjne. Polskie uzdrowiska mają ogromne znaczenie w odbudowie potencjału turystyki medycznej w Polsce, który jest polską specjalnością eksportową, a także może być skierowany na turystykę krajową. Program Polskie Uzdrowiska został opracowany w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Polski Bon Turystyczny

2 września 2022 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (PBT). Zgodnie z nowymi przepisami czas na wykorzystanie bonów zostanie przedłużony do końca I kwartału 2023 roku. Potrzebę przedłużenia terminu realizacji programu PBT w takim wymiarze wskazywały we wspólnym stanowisku z 15 lipca Rada Polskiej Organizacji Turystycznej i Rada Ekspertów do spraw Turystyki. Program jednoznacznie pozytywnie ocenili beneficjenci i przedsiębiorcy turystyczni.

Potrzeba przedłużenia programu Polskiego Bonu Turystycznego do końca marca 2023 r. zrodziła się na podstawie analiz dotychczasowego stopnia wykorzystywania przez rodziny środków, które lokowane u przedsiębiorców i organizatorów pożytku publicznego stymulują rozwój gospodarczy. Sygnalizowaliśmy potrzebę utrzymania w polskim porządku prawnym rozwiązań mających obopólne korzyści – odciążających budżety polskich rodzin oraz wspierających przedsiębiorców turystycznych dotkniętych skutkami pandemii

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wydłużenie terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego (do 31 marca 2023 r.) stworzy zdecydowanej większości osób uprawionych do korzystania z tego świadczenia możliwość jego pełnego wykorzystania. Będzie to jednocześnie dodatkowe wzmocnienie ekonomiczne krajowej branży turystycznej, której sytuacja znacznie się osłabiła w związku z restrykcjami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Dotychczas z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało już ponad 6,25 mln dzieci, a do przedsiębiorców trafiło ponad 2,88 mld zł (stan na 19 września br.). Środki z realizacji bonów trafiając na konta przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, wsparły ich działalność w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, zdecydowały o zachowaniu płynności finansowej i utrzymaniu zatrudnienia.

Mobilne Centrum Edukacji – „Turystyczna Szkoła”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce-Zdroju jest 24. placówką, którą odwiedziło w tym roku Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” w ramach II edycji tego projektu. W zeszłym roku, w ramach I edycji MCETS odwiedziło 10,6 tys. uczennic i uczniów z 82 szkół.

Przeprowadzone na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej badanie na grupie nauczycieli, uczestniczących w projekcie wraz ze swoimi podopiecznymi udowodniło jego atrakcyjność i przydatność poszczególnych elementów MCETS. Zdecydowana większość respondentów (91 proc.) była w wysokim stopniu zadowolona z wizyty w MCETS, a aż 97,8 proc. ankietowanych uznało, że wycieczka była interesująca dla uczniów.

Z przeprowadzonych badań wynika, że do pięciu najbardziej intersujących atrakcji w MCETS należały: nawigacja i poruszanie się z wykorzystaniem sprzętu nawigacyjnego (50,7 proc.), cyfrowe zwiedzanie regionów z wykorzystaniem okularów VR (47,1 proc.), kompletowanie apteczki turystycznej (44,9 proc.), kompletowanie plecaka turystycznego (35,3 proc.), aplikacja „Bezpieczeństwo w turystyce” (33,8 proc.) oraz interaktywna podłoga z mapą Polski (33,8 proc.). Badanie przeprowadzono na próbie 136 respondentów tj. nauczycieli, którzy odwiedzili MCETS metodą CAWI.

Mobilne Centrum Edukacji „Turystyczna Szkoła” to nowoczesna, multimedialna przestrzeń pozwalającą na edukację poprzez zabawę. Atrakcje są dopasowane do dwóch grup wiekowych: dzieci z klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII. Cała przestrzeń jest podzielona na kilka stref, a na wejściu gości wita humanoidalny robot. Dzieci i młodzież odwiedzające MCETS mają możliwość skorzystania m.in. z aplikacji wykorzystujących augmented reality, stołów multimedialnych, tabletów z aplikacjami, czy rozwiązań virtual reality pozwalających na wirtualne zwiedzanie.

W projekcie nie brakuje także tradycyjnych gier i zabaw, takich jak choćby kompletowanie plecaka turystycznego, testowanie sprzętu rekreacyjnego, kompletowanie apteczki turystycznej czy nauka korzystania z kompasu.

Wśród najważniejszych celów Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła jest podniesienie wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski i jej regionów oraz popularyzacja różnych form aktywności i bezpiecznego podróżowania. Jednak to nie tylko wirtualne zwiedzanie. Jednym z elementów ścieżki dydaktycznej realizowanej w ramach projektu jest platforma internetowa, na której nauczyciele i uczniowie znajdą quizy i aplikacje, dzięki którym dzieci mogą poznawać i zwiedzać Polskę i jej środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i historii oraz przeżywać prawdziwe sportowe emocje. Te doświadczenia z pewnością zachęcą zarówno młodych ludzi, jak i rodziców i nauczycieli do wycieczek szkolnych, czy wypraw w najbliższą okolicę, za które rodzice mogą zapłacić Polskim Bonem Turystycznym

– dodała Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Cele projektu MCETS wpisują się w rozwój edukacji szkolnej, a atrakcyjne, interdyscyplinarne pomoce dydaktyczne mogą służyć jako uzupełnienie podstawy programowej różnych przedmiotów szkolnych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, które przejawiają się w szczególności w:

  • poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
  • poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
  • upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z naturalnych zasobów przyrody,
  • poprawie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
  • upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku.

Obchody Światowego Dnia Turystyki

30 września w Termach Chochołowskich odbędą się podhalańskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas wydarzenia, na które w trakcie spotkania z mediami zapraszał Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbędą się m.in. konsultacje z Departamentem Turystyki MSiT i Polską Organizacją Turystyczną oraz debata branży turystycznej oraz samorządów o barierach rozwoju turystyki. Nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu „Złote Krokusy” podhalańskiej turystyki, a także wręczone zostaną odznaki „Za zasługi dla turystyki” oraz „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”.

Skip to content