10 maja w Warszawie odbyło się Bułgarsko-Polskie Forum Biznesu Turystycznego, które otworzyli Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Christo Prodanov, Minister Turystyki Republiki Bułgarii. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych wspólnych działań na rzecz rozwoju sektora turystycznego pomiędzy tymi krajami, wymiany dobrych praktyk wpływających na podniesienie standardów pobytu podróżnych oraz promocji potencjału turystycznego tych krajów w dobie wojny na Ukrainie.

– Nie ukrywam, że jest to trudny czas dla polskiej i bułgarskiej branży turystycznej. Wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie przełożyła się na spadek rezerwacji w hotelach i biurach turystycznych. Dlatego nasze wysiłki powinny się teraz skoncentrować na zapewnieniu podróżnych o tym, że jesteśmy krajami bezpiecznymi. Jest to kluczowe, aby rozwiewać wszelkie wątpliwości turystów – powiedział w trakcie Forum Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Szczególnie ważna dla poprawy stanu polskiej gospodarki po pandemii jest turystyka przyjazdowa, dlatego Polska jest zainteresowana wzmożeniem liczby przyjazdów turystycznych z Bułgarii do Polski. Na zdynamizowanie wymiany turystycznej pomiędzy tymi krajami pozytywnie wpłynęło już bezpośrednie połączenie między stolicami Polski i Bułgarii, realizowane przez Polskie Linie Lotnicze „LOT”.

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy odniósł się także do sankcji nakładanych przez europejskie kraje na Rosję, w tym do decyzji o zawieszeniu Rosji w prawach członka Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). – Cieszę się, że wspólnymi siłami udało się zawiesić członkostwo Federacji Rosyjskiej w Światowej Organizacji Turystyki. Niszczenie kultury, historii i tożsamości innego państwa stoi w sprzeczności z zasadami UNWTO. Polska inicjatywa zawieszenia Rosji spotkała się z poparciem 40 państw członkowskich – powiedział wiceminister.

Delegacje z Polski i Bułgarii zapewniły się wzajemnie o chęci kontynuowania współpracy na rzecz rozwoju sektora turystycznego w tych krajach.

W trakcie wydarzenia Christo Prodanov, Minister Turystyki Bułgarii, odznaczył Janusza Zatonia, Konsula Honorowego Republiki Bułgarii w Polsce, za jego wysiłki na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych w dziedzinie turystyki.

Skip to content